Zzanna's Blog


1 kommentar

Hans blick

Han möter hennes blick, hon vänder hastigt bort blicken och sänker huvudet men känner att hans inte viker, den vilar kvar på henne. Hans ansikte är uttryckslöst, det är det som strålar genom hans ögon som är mäktigt. Han bara sitter där, helt stilla, helt tyst och bara med henne. För en stund vilar hans ögon på henne och endast henne och allt stannar för en stund, för en stund finns ingen mer än de. Hon möter inte hans blick mer den gången men hon vet att hans blick inte kräver gensvar, den är inte beroende av hennes blick. När han gått sitter hon kvar, tyst mumlar hon tre svaga ord, kanske nästa gång….

Annonser